Agenda
Tijd voor ziel in de Zorg

20-11-2014

Op vrijdag 28 november vindt het jubileumcongres van VvAA plaats met het thema ‘Tijd voor ziel in de zorg’. Wij willen dit evenement warm aanbevelen bij al onze collega apothekers. In toenemende mate uiten zorgprofessionals hun zorg over groeiende regeldruk en ’demotiverende bemoeienis van bovenaf’. De diverse (kwaliteits)eisen, protocollen, financieringsstructuren en bijbehorende administratieve processen leiden tot een teruglopende autonomie ... Lees meer >>

Statutenwijziging BPOA

17-12-2013

Zoals u weet heeft NAPCO zich met andere marktpartijen ingezet om te bevorderen dat er een nieuw en op de noodzakelijk veranderingen toegerust bestuur bij BPOA zou komen. Inmiddels is dit bestuur voortvarend van start gegaan en is de noodzakelijke aanpassing van de statuten van BPOA aan de leden voorgelegd. Lees meer >>

Algemene Ledenvergadering NAPCO

20-09-2013

Het NAPCO bestuur nodigt u van harte uit voor de algemene ledenvergadering 2013. Datum :19 november 2013. Ontvangst: vanaf 19.00 uur. Aanvang: 19.30 uur. Plaats: Postillion. Hotel Bunnik. Aansluitend: netwerkborrel Lees meer >>

Extra ledenvergadering BPOA

13-05-2013

Door het Comité Apothekerspensioen is aan BPOA gevraagd om op korte termijn een extra vergadering te beleggen. Daarbij zijn namen genoemd van kandidaten voor de bij BPOA vacant komende posities in het bestuur.  Overleg NAPCO is over de ontstane situatie, na het aangekondigde aftreden Lees meer >>

Ledenvergadering BPOA

18-04-2013

Op 20 april 2013 houdt BPOA een extra ledenvergadering. In deze vergadering komen belangrijke wijzigingen van de statuten en het Huishoudelijk Reglement van BPOA aan de orde. We vinden dan ook dat de leden van NAPCO hun stem in deze moeten laten gelden. Voorgeschiedenis Lees meer >>