KNMP
Optiek KNMP

04-02-2014

NAPCO heeft in 2012 gestreden voor bestuurlijke vernieuwing van de KNMP. Dit heeft geleid tot het kiezen van een nieuwe voorzitter van de KNMP. Begin 2013 is de nieuwe voorzitter Rik van der Meer als nieuwe voorzitter aangesteld. Volgens de NAPCO is dit de meest geschikte kandidaat. Lees meer >>

Bestuurlijke vernieuwing KNMP

06-09-2013

Het apotheekbedrijf krijgt specifieke aandacht binnen de op te richten sectie Landelijke Openbare Apotheken (LOA). Met het oprichten van de LOA ontstaat een organisatorisch verband waarmee de belangen van de openbare apotheekpraktijk worden behartigd. De LOA krijgt ruimte voor eigen beleidsontwikkeling. Lees meer >>