Nieuws
Onderzoek naar impact zorgcontractering

02-09-2016

De Consumentenbond en VvAA starten een grootschalig onderzoek naar zorgcontractering: hebben de door de zorgverzekeraars vastgestelde voorwaarden invloed op uw zorgverlening? NAPCO ondersteunt dit onderzoek waarin de gevolgen van deze contractering voor zorgverleners en patiënten in kaart worden gebracht (november 2016). Lees meer >>

Onwerkbare situatie doorgeleverde bereidingen

04-06-2015

Per 1 juni 2015 liep de periode af waarin de zorgverzekeraars samen met ZiN een oplossing moesten vinden voor de verschillen in de vergoedingen en procedures met betrekking tot de doorgeleverde bereidingen. Helaas blijkt dat niet te zijn gelukt met als gevolg dat het probleem op het bord van de apotheek wordt gelegd en dat deze er met zijn patiënten zelf maar moet zien uit te komen. Lees meer >>

Tijd voor ziel in de Zorg

20-11-2014

Op vrijdag 28 november vindt het jubileumcongres van VvAA plaats met het thema ‘Tijd voor ziel in de zorg’. Wij willen dit evenement warm aanbevelen bij al onze collega apothekers. In toenemende mate uiten zorgprofessionals hun zorg over groeiende regeldruk en ’demotiverende bemoeienis van bovenaf’. De diverse (kwaliteits)eisen, protocollen, financieringsstructuren en bijbehorende administratieve processen leiden tot een teruglopende autonomie ... Lees meer >>

ALV 2014

30-10-2014

Terugblikkend op de Algemene Ledenvergadering van 6 november kunnen we constateren dat we een inhoudelijk zeer geslaagde bijeenkomst hebben gehad waarbij we met onze leden intensief van gedachten hebben kunnen wisselen over de verschillende dossiers en projecten. Lees meer >>

Overheveling 2015 bekend

20-05-2014

Vorige week heeft de minister van VWS haar standpunt bekend gemaakt inzake de voortgang op het dossier ‘overheveling’. Via deze link vindt u de brief van minister Schippers: kamerbrief-over-overheveling-specialistische-geneesmiddelen-2015. Kwaliteit van overdracht medicatiegegevens NAPCO heeft de afgelopen jaren veel tijd aan besteed aan dit dossier Lees meer >>

Vragen/opmerkingen oppositie aan de regering

19-04-2014

Kan het kabinet ons een nieuw financieel overzicht geven van de gemaakte aanpassingen en de onderdelen van de zorg waarop die zijn gemaakt? Hoe groot is de nieuwe op de zorg ingeboekte bezuiniging exact en op welke delen van de zorg wordt bezuinigd? Waar Lees meer >>

Uitspraak hoger beroep

24-12-2013

Maandagmiddag 23 december hebben wij via onze advocaat begrepen dat de voorzieningenrechter van het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb) helaas het schorsingsverzoek heeft afgewezen. Lees meer >>

Hoger beroep

19-12-2013

Begin november hebben we u bericht over het feit dat de NZa ons bezwaar had afgewezen tegen het opnemen van een aparte farmaceutische zorgprestatie eerste uitgifte van geneesmiddelen per 1 januari 2014. Lees meer >>

Bestuurlijke vernieuwing KNMP

06-09-2013

Het apotheekbedrijf krijgt specifieke aandacht binnen de op te richten sectie Landelijke Openbare Apotheken (LOA). Met het oprichten van de LOA ontstaat een organisatorisch verband waarmee de belangen van de openbare apotheekpraktijk worden behartigd. De LOA krijgt ruimte voor eigen beleidsontwikkeling. Lees meer >>