Onderzoek
Onderzoek naar impact zorgcontractering

02-09-2016

De Consumentenbond en VvAA starten een grootschalig onderzoek naar zorgcontractering: hebben de door de zorgverzekeraars vastgestelde voorwaarden invloed op uw zorgverlening? NAPCO ondersteunt dit onderzoek waarin de gevolgen van deze contractering voor zorgverleners en patiënten in kaart worden gebracht (november 2016). Lees meer >>

Onderzoeksrapport zelfstandige apotheek

15-10-2015

In opdracht van NAPCO heeft Motivaction een onderzoek uitgevoerd onder huisartsen naar de ervaringen met en het beeld van zowel keten- als zelfstandige apotheken. Hieronder staan de rapportages en presentatie: rapport Motivaction juli 2014 Z3946 Napco Rapportage versie 2 Napco Z5051 Rapportage aanvullend onderzoek Lees meer >>

Onderzoek positie onafhankelijke apotheek

19-05-2015

Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat patiënten een zelfstandige apotheek eerder zien als een zorgverlener. Ook denken zij dat ze onafhankelijker inkopen dan een ketenapotheek. Huisartsen vinden dat zelfstandige apotheken meer service bieden. En hechten waarde aan de continue – soms wel levenslange samenwerkingsrelatie. Lees meer >>

Onderzoek overheveling geneesmiddelen

19-12-2013

We zijn al geruime tijd actief met het dossier overheveling. Dit heeft geresulteerd in een onderzoek, in opdracht van VWS, met alle betrokken partijen en onder leiding van Significant. Het onderzoek gaat over de kwaliteit van de overdracht van medicatie gegevens bij de overgehevelde geneesmiddelen. Lees meer >>

Meerwaarde zelfstandige apotheek

08-11-2013

Eind 2012 hebben we een onderzoek onder onze leden uitgezet, waaruit blijkt we overtuigd zijn van de meerwaarde van de zelfstandige openbare apotheek. Juist de combinatie van lokaal ondernemerschap en kleinschaligheid leidt tot een optimale mix van zorg en dienstverlening die de patiënt en Lees meer >>

Rapport pensioenfonds SPOA

16-04-2013

In het najaar van 2012 heeft NAPCO de door het apothekerpensioenfonds (SPOA) verstrekte informatie laten analyseren door de heer Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI). De resultaten van deze analyse weerspreken op belangrijke punten de standpunten die SPOA naar haar deelnemers heeft verwoord. De actie die NAPCO vervolgens heeft genomen en de reactie hierop staan hieronder. Lees meer >>

Onderzoek pensioenfonds SPOA

20-03-2013

De reden om een onderzoek te starten naar het pensioenfonds SPOA is de financiële situatie van het fonds. Dit onafhankelijke onderzoek is door SOBI verricht. De aanleiding, uitkomsten en conclusies van het onderzoek, tevens de vervolgstap die we zetten leest u hieronder. Aanleiding In 2012 Lees meer >>

Resultaten onderzoek overheveling

15-03-2013

We bedanken alle apothekers die hebben meegeholpen in het kader van het onderzoek ‘Overheveling geneesmiddelen’. Daardoor hebben we duidelijk kunnen maken dat wij als openbare apothekers een groot probleem hebben om de patiëntveiligheid te kunnen garanderen. We zien een enorme versnippering van dossiers met Lees meer >>

VWS enquête farmaceutische zorg bij diabetes

25-02-2013

NDF Zorgstandaard Diabetes Begin januari 2013 heeft het KNMP de meningen gepeild over de NDF Zorgstandaard Diabetes. U bent via de KNMP nieuwsbrief gevraagd om mee te werken aan de enquête van het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD). Het NAD is de organisatie die in opdracht van Lees meer >>