Coöperatie

De Nederlandse Apothekers Coöperatie (NAPCO) is een samenwerkingsverband van 657 zelfstandig gevestigde apothekers. Vanuit haar positie geeft de coöperatie een visie op het functioneren van de ‘markt’, op transparantie en kostenbesparingen in de bredere zin binnen de farmaceutische kolom.

Verleden

Acht jaar geleden is de NAPCO ontstaan uit het initiatief van stichting BOA. Het doel was om de belangenstrijd van de stichting om te zetten in een combinatie van belangenbehartiging en contractering. Door de onzekerheid onder de zelfstandige apothekers over de consequenties van het nieuwe Zorgverzekeringswet en de eerdere successen van BOA sloten 175 apotheken zich bij de NAPCO aan.

Heden

In 2014 heeft de NAPCO ruim 600 leden en is de markt veranderd. De consequenties van de zorgverzekeringswet zijn duidelijk geworden: nieuwe contracterings- en vergoedingen-systematieken.
Een oorspronkelijke doelstelling van de coöperatie is vervallen: de collectieve zorg-contractering. Deze was NMa-technisch niet haalbaar. De kennis en kunde zijn overgedragen naar Mosadex, NControl en stichting NFZ.

Toekomst

Het toekomstperspectief van de apothekersmarkt wordt gekenmerkt door ‘stabiele onrust’. Gevolgen van de zorgverzekeringswet zijn in ontwikkeling en voelbaar in de alledaagse praktijk van de apothekers.
De uitdaging ligt in het kijken naar de mogelijkheden om het oorspronkelijke doel te vertalen naar de eisen van deze tijd. Er wordt gezocht naar nieuwe combinaties met één van de oorspronkelijke uitgangspunten: belangenbehartiging van de leden.