Lobby

Politieke lobby

De NAPCO bestuursleden werken samen met de politieke lobbyist. NAPCO vraagt in meerdere politieke en institutionele gremia aandacht voor de belangen van de zelfstandig gevestigde apothekers. Dit doen we in de Eerste en Tweede kamer en in overleg met verschillende overheidsorganen en instituties. Verder participeert NAPCO in een aantal zogenaamde overleg “tafels” die zijn ingesteld naar aanleiding van de bevindingen van de commissie Rinnooy-Kan. Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere partijen die dezelfde of verwante belangen hebben, zoals de KNMP.

Politieke dossiers

  • Overheveling dure geneesmiddelen
  • Artikel 13
  • Landelijk Schakelpunt (LSP)
  • Onderhandelingsmacht zorgverzekeraars (level playing field)
  • Vergoeding eigen bereidingen