Onze passie en visie

Vanuit onze drive om goede en onafhankelijke farmaceutische zorg te bieden, zoeken we dagelijks naar kansen en nieuwe inzichten. We werken samen om de onafhankelijke zelfstandige apotheken te ondersteunen. We met praten met collega’s, andere belangenverenigingen in de zorg en met politici om erkenning te verkrijgen over de rol van de apotheker als volwaardig onderdeel van de eerstelijns gezondheidszorg.

Kernwaarden

NAPCO streeft naar de acceptatie van de apotheker als volwaardig onderdeel van de eerstelijns gezondheidszorg vanuit een solide juridische positie en tegen een passende honorering. Daarnaast zetten wij ons in voor een gelijkwaardige onderhandelingspositie ten opzichte van ketens en zorgverzekeraars. We streven naar het realiseren van een positieve en constructieve relatie tussen zorgverzekeraars en haar leden.

Basis goede en onafhankelijke farmaceutische zorg

NAPCO is er om de inspanningen van de zelfstandige apothekers zo goed mogelijk te ondersteunen. Met als uitgangspunt: farmacie is local business. We kennen onze klanten, de artsen, de wijkverpleegkundigen, de thuiszorg, en de lijnen zijn kort. Daarbij zijn NAPCO leden allen zelfstandig ondernemers, dus onafhankelijke apothekers! Alleen zo kun je volgens ons goede farmaceutische zorg leveren.