algemen ledenvergadering (ALV)

Uitnodiging ALV 7 april 2020

Zien we u op de volgende ledenvergadering ? We geven u graag een update over de ontwikkelingen binnen NApCo en op alle dossiers waarmee wij ons bezig houden.
U bent van harte welkom op de eerstvolgende algemene ledenvergadering op 7 april as.. De definitieve vergaderstukken en locatie vindt u binnenkort op de website. Deze onderwerpen staan op de agenda:

  • Actuele politieke ontwikkelingen door onze Haagse lobbyist
  • Update en verwachtingen van advocate Nicole Kien m.b.t. de overheveling
  • Benoeming kandidaat-bestuursleden: Frank de Ligt en Bas Evers
  • Het met u afstemmen van de koers en prioriteiten voor 2020/2021.