lidmaatschap

Samen werken aan de toekomst

Bent u apotheker en wilt u uw beroep zelfstandig uitoefenen, nu en in de toekomst? Deelt u ook de ambities die NAPCO heeft voor de zelfstandige apothekers?
NAPCO zet zich in voor uw apotheek en uw toekomst, dus word NAPCO lid en bepaal met ons de juiste koers.

Samen werken we aan de toekomst.

Aanmelding

Aanmelden voor lidmaatschap kan door middel van het invullen en opsturen van een aanmeldformulier. Dit formulier kunt u aanvragen via info@napco.nl  In het aanmeldformulier treft u ook enkele vragen aan die nodig zijn om vast te stellen of u voldoet aan de statutaire toetredingsvoorwaarden voor de NAPCO U.A.

Bepalingen rondom het lidmaatschap

Uw aanmelding wordt in behandeling genomen zodra alle volledig ingevulde documenten zijn ontvangen. Het bestuur van de coöperatie beslist vervolgens over uw toetreding tot de coöperatie. Het bestuur kan deze beslissing éénmaal uitstellen voor 3 maanden.

Stemverhoudingen

Iedere apotheek die lid wordt van de NAPCO krijgt minimaal 1 stem binnen de Algemene Leden Vergadering (ALV). Apothekers met meerdere apotheken krijgen meerdere stemmen gemaximeerd op 10. Dit betekent dat een apotheker met 5 apotheken in eigendom ook 5 stemmen krijgt. Een apotheker met 13 apotheken krijgt 10 stemmen. Extra stemmen worden toegekend als wordt voldaan aan artikel 18 van de statuten waarin een minimale omzet per apotheek wordt vastgesteld om aanspraak te kunnen maken op extra stemmen.  De omzetgrens geldt dus alleen voor de toekenning van stemmen aan apothekers met meerdere apotheken. Een eigenaar (géén meerbezitter) met één apotheek die de omzetgrens niet haalt, krijgt 1 stem toegekend.

Contributie

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.

Statuten van NAPCO U.A.

De statuten van de Nederlandse Apothekers Coöperatie U.A. zijn tevens opvraagbaar via info@napco.nl.

Vragen of opmerkingen?

Mocht u aanvullende vragen hebben, dan zijn we graag bereid die te beantwoorden.
U kunt ons bereiken op telefoonnummer 033 – 47 93 291 of via  info@napco.nl