Invloed uitoefenen

De NAPCO is al geruime tijd intensief betrokken op verschillende dossiers. We ondernemen acties om invloed uit te oefenen op besluit over wet- en regelgeving.

Actueel

Onderwerpen waar de NAPCO zich momenteel mee bezig houdt:

  1. Landelijk Schakelpunt (LSP)
  2. Overheveling dure geneesmiddelen
  3. Pensioenen
  4. Herinrichting KNMP
  5. Meerwaarde zelfstandige apotheek