Bestuurlijke vernieuwing KNMP

06-09-2013 | Huub Derksema | Dossiers, KNMP, Nieuws

Het apotheekbedrijf krijgt specifieke aandacht binnen de op te richten sectie Landelijke Openbare Apotheken (LOA). Met het oprichten van de LOA ontstaat een organisatorisch verband waarmee de belangen van de openbare apotheekpraktijk worden behartigd. De LOA krijgt ruimte voor eigen beleidsontwikkeling.

Nieuwe verenigingsstructuur

Binnen de nieuwe KNMP-verenigingsstructuur gaat er veel veranderen. Er komen aparte secties voor verschillende groepen apothekers. Met daarboven een kaderstellend KNMP-bestuur. Zo hoopt de KNMP eenheid in veelzijdigheid te creëren. De vakinhoud wordt bediend door de sectie Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (WSO). Het apotheekbedrijf krijgt specifieke aandacht binnen de sectie Landelijke Openbare Apotheken (LOA). Ook apothekers uit andere geledingen, zoals ziekenhuisapothekers, industrieapothekers en BO3-apothekers kunnen via een eigen sectie hun geluid laten horen.

Landelijke Openbare Apotheken

Alle apotheekvestigingen kunnen lid worden van de LOA, ongeacht de (rechts)persoon die eigenaar is. De leden van deze sectie zijn buitengewoon lid van de KNMP en hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering (AV) van de KNMP. De eigenaar van de apotheekvestiging wijst zijn vertegenwoordiger in de sectie(leden)vergadering aan, apotheker of niet.

Kandidaatstelling

Op de website van de KNMP staat informatie over de het profiel van het Sectiebestuur LOA en de commissie kandidaatstelling. Binnen de commissie is de NAPCO vertegenwoordigd door Huub Derksema.

 

Geef een reactie