Optiek KNMP

04-02-2014 | Piet Thijssen | Dossiers, KNMP

NAPCO heeft in 2012 gestreden voor bestuurlijke vernieuwing van de KNMP. Dit heeft geleid tot het kiezen van een nieuwe voorzitter van de KNMP. Begin 2013 is de nieuwe voorzitter Rik van der Meer als nieuwe voorzitter aangesteld. Volgens de NAPCO is dit de meest geschikte kandidaat. De NAPCO heeft haar leden opgeroepen om op deze kandidaat te stemmen en heeft daarmee de kracht van het collectief getoond.