Tijd voor ziel in de Zorg

Op vrijdag 28 november vindt het jubileumcongres van VvAA plaats met het thema ‘Tijd voor ziel in de zorg’. Wij willen dit evenement warm aanbevelen bij al onze collega apothekers.

Jubileum-event

In toenemende mate uiten zorgprofessionals hun zorg over groeiende regeldruk en ’demotiverende bemoeienis van bovenaf’. De diverse (kwaliteits)eisen, protocollen, financieringsstructuren en bijbehorende administratieve processen leiden tot een teruglopende autonomie en lijken bovendien een averechts effect te hebben. Daar waar procedures zouden moeten bijdragen aan inzicht en vertrouwen, is het tegenovergestelde veelal het geval. Tegelijkertijd vraagt het veel kostbare tijd die niet besteed kan worden aan de patiënt zelf.

VvAA maakt zich als ledenorganisatie van ruim 114.000 zorgprofessionals zorgen over deze ontwikkeling en plaatst onderwerpen als deregulering en medemenselijkheid in de zorg hoog op de agenda. Tijd voor herbezinning en aandacht voor kernwaarden als vertrouwen, samenwerken, professionele autonomie en compassie.

 

‘Tijd voor ziel in de zorg’

Voor apothekers is het van belang om deel uit te maken van dit netwerk van zorgverleners en om aan te haken bij de ontwikkelingen van dit ook voor hen herkenbare probleem. De inspiratie die  het jubileumcongres van VvAA biedt, brengt mogelijk een oplossingsrichting voor de vragen van nu.

Daarom is het vooral ook voor zelfstandige apothekers van belang om lid te worden van VvAA (slechts € 35,- per jaar) en inspiratie op te halen bij het jubileumevent op vrijdag 28 november in Rotterdam ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum.

 

Programma 28 november

De eerste keynotespreker prof. dr. Alexander Rinnooy Kan, bekend met farmacie, spreekt in zijn hoedanigheid als voorzitter van de commissie voor “De nieuwe agenda in de zorg” over deregulering. De tweede keynote spreker  dr. Robin Youngson, anesthesist uit Nieuw Zeeland en internationaal pleitbezorger voor zorg met compassie, spreekt over aandacht voor de patiënt in een wereld vol regeldruk en controledrang. Wat kun je hier zelf aan doen?

Verder zal er een rondetafelgesprek plaatsvinden onder leiding van Rens de Jong (BNR), waaraan prominente gasten deelnemen met als opdracht aandacht voor deregulering en de ziel terug in de zorg.

Omdat een 90-jarig jubileum reden is voor een feestje sluiten we af met “de vrienden van VVAA live” waarin voor ons zullen optreden: Xander de Buisonjé, Leona Philippo en Candy Dulfer.

Dus kom naar het VvAA jubileumcongres, neem afscheid van frustraties over bemoeienissen van bovenaf. Ruil deze in voor compassie in de zorg en regievoering. Meld je aan via www.vvaa.nl/90jaar. Heel graag tot ziens vanaf op 28 november vanaf 14.00 uur in Rotterdam.