Overheveling dure geneesmiddelen voorlopig getemporiseerd

21-05-2013 | Adrienne van Strien | Dossiers, Overheveling geneesmiddelen

Minister Schippers heeft vrijdag 17 mei haar standpunt over de overheveling dure geneesmiddelen aan de Tweede Kamer gezonden. Zij laat weten dat wat haar betreft, de overheveling niet van de baan is, maar dat zij wel gaat temporiseren. Per 1 januari 2014 zullen alleen de fertiliteitshormonen worden overgeheveld. In haar oorspronkelijke plannen zou zij ook per 1 januari 2014 de in het GVS overgebleven oncolytica, weesgeneesmiddelen, en immunoglobulinen naar de ziekenhuisbekostiging overhevelen, evenals de hematopoietische groeifactoren (waaronder de epoëtines).

Brief van minister Schippers

NAPCO heeft samen met Stichting EGV een onderzoek gedaan naar de overdracht van medicatie gegevens met betrekking tot de middelen die per 1 januari 2013 zijn overgeheveld. De minister refereert naar dit onderzoek in haar brief als volgt;

“De Nederlandse Apothekers Coöperatie (Napco) heeft Stichting EGV opdracht gegeven een onderzoek te doen naar medicatieoverdracht tussen ziekenhuis en openbare apotheek met betrekking tot de middelen die in 2012 en 2013 zijn overgeheveld.
De conclusie die de Stichting EGV uit dit onderzoek trekt, is dat zowel de verplichting van medicatiebewaking als de verplichting met betrekking tot de informatie-uitwisseling momenteel door vele ziekenhuisapothekers niet wordt nageleefd.
Hoewel dit een kleinschalig onderzoek betreft, vind ik dit een zorgwekkend signaal. Met name bij patiënten die oncolytica gebruiken is medicatieoverdracht tussen de ziekenhuisapotheker en de openbare apotheker van essentieel belang vanwege contra-indicaties en interacties.”

Stichting EGV heeft voor de minister een algehele eindrapportage gemaakt over de overheveling per 2012 en daarnaast hebben de ziekenhuizen zelf (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)) ook onderzoek gedaan naar de gevolgen van de overheveling. De minister schrijft hierover:

“Gezien echter het rapport van de NVZ en de NFU, waarin het principe van de overheveling wordt gesteund maar voor een matiging van het tempo wordt gepleit en gezien de resultaten van de monitoring van de Stichting EGV, waarin zorgen worden geuit over mogelijk switchgedrag en over medicatieoverdracht, heb ik besloten de overheveling van deze groepen grotendeels uit te stellen.”

Overhevelen specialistische geneesmiddelen

Het rapport van de ziekenhuizen laat echter niet zien dat er problemen zijn met de overdracht van medicatie gegevens en geeft aan dat de ziekenhuizen, weliswaar in een rustiger tempo, goed door kunnen gaan met het overhevelen van specialistische geneesmiddelen.

Naast het onderzoek praat NAPCO op dit moment met veel partijen over de overheveling. NAPCO heeft op vele plaatsen aldoor het pleidooi gehouden, dat de overheveling niet (verder) zou mogen doorgaan, voordat de overdracht van medicatiegegevens goed geregeld is en de ziekenhuizen allemaal aangesloten zijn op het EPD / LSP. Tot die tijd zou er minimaal getemporiseerd moeten worden. Daarnaast vindt NAPCO dat de beslissing of een geneesmiddel medisch specialistisch is niet alleen door de tweede lijn moet worden bepaald maar dat hierbij ook de kennis uit de eerstelijns praktijk moet worden betrokken van zowel voorschrijver als apotheker.

Hoewel de minister hierover niet rept in haar brief, zullen ook ongetwijfeld de kritische geluiden uit de Tweede Kamer over de overheveling (zoals de door NAPCO ingestoken schriftelijke vragen hierover) hebben meegeholpen aan de temporisering, evenals de veranderende houding bij sommige verzekeraars als Achmea.

Formeel kan de minister op dit dossier door gaan, zonder instemming met deze lijn van de Tweede Kamer. NAPCO zal evenwel in haar lobby proberen een politieke vervolgdiscussie op gang te brengen over de overheveling, ook met het oog op de verdere plannen van de minister voor de periode vanaf 2015, wanneer zij weer nieuwe groepen dure geneesmiddelen wil gaan overhevelen (immunoglobulinen, hematopoietische groeifactoren (waaronder de epoëtines), middelen die gebruikt worden bij Multiple Sclerose, en eventueel nog in het GVS achtergebleven oncolytica).
Voor 2016 komen in aanmerking:

  • weesgeneesmiddelen
  • HIV middelen
  • middelen bij Pulmonale Arteriële Hypertensie
  • Hepatitis C middelen
  • interferonen
  • immunosuppressiva
  • parenterale antibiotica
  • ijzerchelerende middelen
  • specialistische middelen bij osteoporose en hyperparathyreoïdie

In 2014 en 2015 neemt minister Schippers hier verder besluiten over.

 

Pdf-bestanden van Kamerbrief en Overzicht van over te hevelen middelen:

>> Kamerbrief ‘Overheveling medisch specialistische geneesmiddelen’

>> Overzicht ‘over te hevelen middelen per 1 januari 2014’

Geef een reactie