Overheveling 2015 bekend

20-05-2014 | Huub Derksema | Dossiers, Nieuws, Overheveling geneesmiddelen

Vorige week heeft de minister van VWS haar standpunt bekend gemaakt inzake de voortgang op het dossier ‘overheveling’. Via deze link vindt u de brief van minister Schippers: kamerbrief-over-overheveling-specialistische-geneesmiddelen-2015.

Kwaliteit van overdracht medicatiegegevens

NAPCO heeft de afgelopen jaren veel tijd aan besteed aan dit dossier en mede met uw hulp onderzoeken verricht naar de kwaliteit van de overdracht van medicatiegegevens bij overgehevelde geneesmiddelen. Zoals u weet was de minister voornemens nog een flink aantal geneesmiddel groepen over te hevelen. (o.a. immunoglobulinen, epoëtines, MS geneesmiddelen, HIV geneesmiddelen, interferonen, Hepatitis C middelen).

De minister geeft aan dat patiënten geen hinder mogen ondervinden van de overheveling. Het onderzoek van NAPCO heeft er o.a. toe geleid dat VWS begin dit jaar onder leiding van onderzoeksbureau Significant een gezamenlijk breed gedragen eigen onderzoek heeft uitgevoerd, waaraan ook de NAPCO heeft meegewerkt, naar de kwaliteit van de overdracht van medicatiegegevens. Ook hier is geconstateerd dat medicatieoverdracht nog niet op alle plaatsen van het gewenste niveau is. Mede hierdoor heeft de minister besloten een pas op de plaats te maken met verdere overhevelingen en zal in 2015 een beperkte groep worden overgeheveld. Het betreft de overige oncolytica. Deze vindt u in bijlage 2 in de brief van de minister: overzicht-over-te-heven-geneesmiddelen-2015.

 

Belangrijke uitkomsten onderzoek

Twee resultaten uit het uitgevoerde onderzoek medicatieoverdracht bij overgehevelde geneesmiddelen door Significant willen we uitlichten, omdat ze van belang zijn:

  1. Enerzijds is gebleken dat de huidige richtlijn overdracht van medicatiegegevens niet meer aansluit op de praktijk. Er is daarom een traject in gang gezet om dit jaar nog de richtlijn te herijken. NAPCO zit in de werkgroep die deze herijking aan het uitvoeren is.
  2. Anderzijds heeft de minister toegezegd, mede op verzoek van NAPCO, een onderzoek in gang te zetten om te bepalen of de beoogde kwaliteitsverhoging van de behandeling ook daadwerkelijk wordt gehaald. Wij zullen blijven monitoren op de voortgang hiervan.

Via deze link komt u uit bij bovengenoemd onderzoek van Significant: medicatieoverdracht-bij-overgehevelde-geneesmiddelen