Pensioenen openbare apothekers

04-02-2014 | Piet Thijssen | Dossiers, Pensioen

De pensioenmarkt is onderhevig aan veranderingen. Zo ook de Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA) en de Beroepsvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA). NAPCO houdt zich bezig met dit dossier vanwege belangrijke ontwikkelingen.

De eerste is om de pensioenen van de zelfstandige openbare apothekers geschikt te maken voor de toekomst. Om de pensioenregeling ook op de lange termijn aantrekkelijk te houden, met name voor de jongere deelnemers, zijn maatregelen noodzakelijk. De tweede reden is dat de veranderingen binnen de beroepsgroep structureel van aard zijn en het aanpassen van de pensioenpremie niet afdoende is. Het aantal apothekers in loondienst is namelijk toegenomen ten opzichte van het aantal zelfstandigen. Tevens bestaan er binnen de apothekersbranche verschillende pensioenregelingen. Door de groei van het aantal loondienstapothekers is de vraag of dit op lange termijn een houdbare situatie is. Tot slot verandert de  fiscale regelgeving voor beroepspensioenregelingen aanzienlijk op 1 januari 2015. Dit zorgt ervoor dat de pensioenregeling hoe dan ook moet worden aangepast.