Vacature: bent u ons nieuwe bestuurslid van NAPCO?

Heeft u altijd al uw ideeën en wensen met betrekking tot de zelfstandige apotheek onder de aandacht willen brengen bij belangrijke besluitvormers? Gaat u graag met uw collega’s in gesprek over welk beleid het beste is om de positie van deze apothekers te behouden en te versterken?
En kunt u zich ongeveer een halve dag per week vrij maken om hiermee, namens NAPCO, een steentje aan bij te dragen?
Dan is een bestuursfunctie wellicht iets voor u!

Het huidige bestuur, bestaande uit Bas Arents (vertrekkend voorzitter) en Harm Sanders (penningmeester) en Danielle van Koetsveld, zoekt uitbreiding/opvolging. Het bestuur zoekt hiervoor enthousiaste apothekers met bij voorkeur enige bestuurlijke ervaring.
Bestuursleden ontvangen voor deze bestuurswerkzaamheden een vergoeding.
Het bestuur van NAPCO wordt in haar werkzaamheden ondersteund door het bureau van NAPCO.

Uw belangstelling op deze vacature kunt u, liefst zo spoedig mogelijk, schriftelijk kenbaar maken bij info@napco.nl

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met een van de huidige bestuursleden:
• Bas Arents; b.arents@apotheekbennekom.nl
• Harm Sanders; harm@apotheekelderveld.nl
• Danielle van Koetsveld; koetsveld@ezorg.nl
of met
• Loes Schiere (bureaudirecteur); l.schiere@napco.nl / 06 27073977