Word lid

De Nederlandse Apothekers Coöperatie (NAPCO) komt op voor de belangen van de zelfstandige apotheker. Vanuit haar positie geeft de coöperatie een visie op het functioneren van de ‘markt’, op transparantie en kostenbesparingen in de bredere zin binnen de farmaceutische kolom. NAPCO beschikt over een kleine en flexibele organisatie die inspeelt op de bewegingen van de markt.

Zelfstandige toekomst voor u en uw apotheek

Bent u apotheker en wilt u uw beroep zelfstandig uitoefenen, nu en in de toekomst? Wilt u zelf blijven beslissen over uw inkoop, uw personeel, uw investeringen of over de kwaliteit van de farmaceutische patiëntenzorg die uw apotheek levert?  NAPCO zet zich in voor uw apotheek en uw toekomst, dus is het vanzelfsprekend dat u mee praat over onze koers.
Bent u nog geen NAPCO lid? Dan kunt u het verschil maken door u bij NAPCO aan te sluiten.

Uitleg en toelichting bij aanmelding

Om lid te worden van de NAPCO moet u onderstaand document downloaden, volledig invullen en – samen met kopie van uw inschrijving(en) bij de Kamer van Koophandel – sturen naar ons secretariaat.

Aanmeldformulier lidmaatschap NAPCO U.A.
In dit formulier treft u onder meer enkele vragen aan die nodig zijn om vast te stellen of u voldoet aan de toetredingsvoorwaarden voor de NAPCO U.A.
>> Aanmeldformulier

 

Hoogte contributie

U ontvangt jaarlijks een factuur voor het contributiegeld.

Bepalingen rondom het lidmaatschap

Uw aanmelding wordt in behandeling genomen zodra alle volledig ingevulde documenten zijn ontvangen. Het bestuur van de coöperatie beslist vervolgens over uw toetreding tot de coöperatie. Het bestuur kan deze beslissing éénmaal uitstellen voor 3 maanden.
Bij inwerkingtreding van uw lidmaatschap ontvangt u een inlogcode met toegang tot het besloten ledengedeelte van deze website.

Stemverhoudingen

Iedere apotheek die lid wordt van de NAPCO krijgt minimaal 1 stem binnen de ledenvergadering. Apothekers met meerdere apotheken krijgen meerdere stemmen gemaximeerd op 10. Dit betekent dat een apotheker met 5 apotheken in eigendom ook 5 stemmen krijgt. Een apotheker met 13 apotheken krijgt 10 stemmen. Extra stemmen worden toegekend als wordt voldaan aan artikel 18 van de statuten waarin een minimale omzet per apotheek wordt vastgesteld om aanspraak te kunnen maken op extra stemmen. Deze minimale omzet voor 2010 is vastgesteld op 50% van de gemiddelde omzet van een apotheek zoals is vastgesteld in het meest recente rapport van het SFK. Deze omzet bedraagt: 0,5 x € 2.441.000 (2009) = € 1.220.500.-

(De omzetgrens geldt dus alleen voor de toekenning van stemmen aan apothekers met meerdere apotheken. Een eigenaar (géén meerbezitter) met één apotheek die de omzetgrens niet haalt, krijgt 1 stem toegekend.)

Statuten van NAPCO U.A.

De statuten van de Nederlandse Apothekers Coöperatie U.A. kunt u hier downloaden.

Vragen of opmerkingen?

Mocht u aanvullende vragen hebben, dan zijn we graag bereid die te beantwoorden.
U kunt ons bereiken op telefoonnummer 033 – 47 93 291 of via ons contactformulier.