Afscheid bestuurslid Frank de Ligt

Terug naar overzicht

Tijdens de ALV werd na 5 jaar afscheid genomen van bestuurslid ICT, Frank de Ligt. Frank heeft zich daarbij enorm ingezet voor het ICT-dossier. We maakten daarover een mooi afscheidsinterview

In de ALV gaf Frank de Ligt aan dat NApCo streeft naar meer regie vanuit de openbaar apothekers op het landelijk ICT-beleid. Hij zit daarbij namens NApCo bij verschillende overleggen met externe partijen zoals o.a. VZVZ. Er wordt gestreefd naar een landelijke beleids- en actieagenda voor ICT-ontwikkeling binnen de ICT. Als voorbeeld noemt Frank het MITZ-programma. MITZ is een generieke voorziening waar de toestemmingskeuzes van iedere Nederlander voor álle zorgsectoren kunnen worden vastgelegd. MITZ kan worden gebruikt bij alle systemen die digitaal medische gegevens uitwisselen. Maar ook heeft hij minder beleidsmatige maar daarmee niet minder belangrijke dossiers geagendeerd en zich ingezet om tot oplossingen te komen. Zoals bijvoorbeeld het onterecht afrekenen van openbaar apothekers op producten die er niet zijn. Dit dossier is overigens nog steeds actueel en de gesprekken hierover zijn nog gaande.

Terug naar overzicht