,

Bestuurlijk Overleg Openbare Farmacie

Terug naar overzicht


Halverwege 2023 hebben we in het bestuurlijk overleg eerstelijns farmaceutische zorg een werkagenda met elkaar vastgesteld. Zowel apothekers, voorschrijvers, verzekeraars, patiënten, apothekersassistenten en de verpleegkundigen en verzorgenden stemden hiermee in. De werkagenda bestaat uit 7 thema’s:

  1. betere samenwerking en mogelijk taakherschikking tussen eerstelijns zorgverleners
  2. aansluiting met de tweedelijnszorg
  3. optimaliseren zorg en logistiek/distributie
  4. online dienstverlening versus fysieke apotheek
  5. farmaceutische zorg voor kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen met polyfarmacie en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden
  6. meer impuls aan de farmaceutische zorg
  7. preventie en leefstijl.

Het eerste thema heeft de eerste resultaten opgeleverd die in het BO van juni as. zullen worden besproken en dan met de betrokken partijen en hun achterban gedeeld. Thema 2 is net gestart. Thema 3 en 4 worden gezamenlijk opgepakt gezien de belangrijke relatie die deze twee thema’s hebben. De intentie is ook dat dit laatste onderwerp onder leiding van een onafhankelijk voorzitter wordt opgepakt.
NApCo is hiernaast ook betrokken bij het Bestuurlijk Overleg over geneesmiddelmarkt. In het laatste BO hebben we daarbij vooral aandacht gevraagd voor de problematiek rondom de geneesmiddeltekorten. Niet alleen zijn er zorgen over de voortgang en het effect van de voorgestelde maatregelen. Ook heeft NApCo aandacht gevraagd voor de problemen rond de declaratieafhandeling van afgeleverde alternatieve geneesmiddelen. VWS zegde daarbij toe dit in het vervolgtraject op te pakken. Ook op andere relevante overlegtafels benadrukken wij de noodzaak voor een snelle oplossing die recht doet aan apothekers

Terug naar overzicht