,

Joba van de Berg (CDA) op werkbezoek in openbare apotheek Alphen aan den Rijn

Terug naar overzicht

Tweede Kamerlid van het CDA, Joba van den Berg bracht samen met een fractiemedewerker/beleidsadviseur VWS een uitgebreid bezoek aan de apotheek van onze vice-voorzitter Evelyn Schuil-Vlassak. Het was een waardevol bezoek over de toekomst van de openbare farmacie. Het bezoek was in goede samenwerking met de VJA georganiseerd.

De Samenwerkende Apotheken Rijn en Gouwe (SARG) hebben niet alleen onderling een duidelijke samenwerking maar ook met de huisartsen. Ernst-Jan Troe is huisarts in hetzelfde gezondheidscentrum en heeft toegelicht wat vanuit hun perspectief de meerwaarde van deze nauwe samenwerking is. Dit geldt zowel voor de huisartsenpraktijk als voor de patiënt. Onder meer de afspraken over herhaalrecepten en wisselen in geval van tekorten werden toegelicht. 

Tijdens de rondleiding door de apotheek is uitgebreid stilgestaan bij de uitdagingen van de dagelijkse praktijk zoals de geneesmiddeltekorten en bijlage 2-verklaringen. Ook is gesproken over hoe de zorg met een meer gecentraliseerde logistiek optimaal georganiseerd zijn. Doordat de apotheek daarbij wel de regie over het recept heeft, ontstaat meer tijd voor zorginhoud zonder daarbij in te leveren op kwaliteit.

Ook spraken we over het belang van de rol van openbaar apothekers met betrekking tot het aanvragen en het interpreteren van farmacogenetische data, het verbeteren van de toegang tot essentiële data zoals labwaarden. Onderwerpen waarbij de openbaar apotheker een grotere rol zou kunnen en moeten spelen. Een gedeelde visie op het optimaliseren van deze processen draagt bij aan een effectievere en duurzame zorgverlening. 

Terug naar overzicht