Nieuwsbrief Oktober 2023

Terug naar overzicht


ALV NApCo in teken interessante updates en to do-list Wtza. 

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van NApCo op 20 september in de Blokhoeve in Nieuwegein werd zoals gebruikelijk een update gegeven van de dossiers waarop NApCo zich inzet. Behalve een overzicht van wat er op de verschillende dossiers zoal speelt, werd ook aandacht besteed aan het afscheid van bestuurslid Frank de Ligt. 

Na het formele ALV-deel was het tijd voor een presentatie van advocaten mr. Karik van Berloo en mr. Nina Amini Abyaneh van advocatenkantoor Eldermans-Geerts over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza): de stand van zaken en de impact voor apotheken. 


Pauzeknop jaarverantwoording ontslaat apothekers niet van andere Wtza-verplichtingen

Er heerst nogal wat onduidelijkheid over de status van de verschillende verplichtingen vanuit de Wtza. Dat bleek ook uit alle vragen vanuit de ALV die advocaten mr. Karik van Berloo en mr. Nina Amini Abyaneh van advocatenkantoor Eldermans-Geerts gedurende de presentatie kregen. 

De pauzeknop voor het aanleveren van de jaarverantwoording betekent alleen uitstel voor bestaande zorgaanbieders. Voor alle zorgaanbieders die in of na 2022 gestart zijn geldt dit uitstel niet. 

Ook moeten openbaar apothekers nog steeds aan alle andere verplichtingen voldoen die voortvloeien uit de Wtza. 

In de ALV was daarbij vooral extra aandacht voor de verplichting van de vergunningaanvraag en voor het inrichten van een intern toezichthouder. Hoewel de minister in juli jl. een reactie toezegde op vragen en verzoeken van Kamerleden om de drempel hiervoor van te verhogen van 25 naar 50 zorgverleners was daarop ten tijde van de ALV nog geen reactie bekend. Inmiddels heeft zij in een brief aan de Kamer laten weten zich nog te beraden op dit verzoek maar neemt ze vooralsnog geen besluit tot verruiming. Dat betekent dat ook de verplichting van een intern toezichthouder bij 25 of meer zorgverleners blijft bestaan voor apothekers. 

Eldermans-Geerts heeft voor apothekers inmiddels twee duidelijke artikelen geschreven waarin u uitgebreid kunt teruglezen wat deze ontwikkelingen voor u betekenen. 


Afscheid bestuurslid Frank de Ligt

Tijdens de ALV werd na 5 jaar afscheid genomen van bestuurslid ICT, Frank de Ligt. Frank heeft zich daarbij enorm ingezet voor het ICT-dossier. We maakten daarover een mooi afscheidsinterview

In de ALV gaf Frank de Ligt aan dat NApCo streeft naar meer regie vanuit de openbaar apothekers op het landelijk ICT-beleid. Hij zit daarbij namens NApCo bij verschillende overleggen met externe partijen zoals o.a. VZVZ. Er wordt gestreefd naar een landelijke beleids- en actieagenda voor ICT-ontwikkeling binnen de ICT. Als voorbeeld noemt Frank het MITZ-programma. MITZ is een generieke voorziening waar de toestemmingskeuzes van iedere Nederlander voor álle zorgsectoren kunnen worden vastgelegd. MITZ kan worden gebruikt bij alle systemen die digitaal medische gegevens uitwisselen. Maar ook heeft hij minder beleidsmatige maar daarmee niet minder belangrijke dossiers geagendeerd en zich ingezet om tot oplossingen te komen. Zoals bijvoorbeeld het onterecht afrekenen van openbaar apothekers op producten die er niet zijn. Dit dossier is overigens nog steeds actueel en de gesprekken hierover zijn nog gaande.


NApCo zoekt nieuw bestuurslid voor met name ICT-beleid

Met het afscheid van Frank de Ligt als bestuurslid ICT is NApCo nu op zoek naar een opvolger. Frank was in het bestuur primair verantwoordelijk voor het ICT-dossier en wij zijn dan ook bij voorkeur op zoek naar iemand die een passie heeft voor ICT-ontwikkelingen in de farmacie. 

NApCo vindt ontwikkelingen in het ICT-dossier essentieel voor de toekomst van de zelfstandig openbaar apotheker. ICT is voor ons essentieel om ons vak goed te kunnen uitoefenen, zowel in de eigen apotheek (bedrijfsvoering) als in de gegevensuitwisseling met collega-zorgverleners (vakinhoudelijk). 

Heeft u aantoonbare affiniteit met ICT en bij voorkeur ook nog (enige) bestuurlijke ervaring? En heeft u ongeveer een halve dag per week de tijd om u namens NApCo in te zetten voor het ontwikkelen van een overkoepelende ICT-strategie en digitale gegevensuitwisseling in de farmacie? Reageer dan op deze functie. Je wordt daarmee onderdeel van een actief bestuur met drie betrokken bestuurders. Het bestuur van NApCo wordt in haar dagelijkse werkzaamheden ondersteund door het bureau van NApCo.

Herken je je in bovenstaande omschrijving en wil je graag samen met ons meehelpen om de belangen van de zelfstandig openbaar apotheker te behartigen? Mail dan je motivatiebrief en cv naar de bureaudirecteur van NApCo, Loes Schiere: [email protected]


LEF start meldweek geneesmiddeltekorten

In de week van 30 oktober t/m 3 november 2023 wordt een actieweek vanuit de LEF (Landelijke Eerstelijns Farmacie) georganiseerd. Gedurende één week kunnen patiënten samen met het apotheekteam meldingen doen middels een webformulier van LEF. “Meld met LEF! Kom en sta op voor de zorg voor uw cliënten”. Alleen met z’n allen wordt deze actie een succes!

Voor nadere informatie en deelnemen volgt u deze link.

Terug naar overzicht