ALV NApCo in teken interessante updates en to do-list Wtza

Terug naar overzicht

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van NApCo op 20 september in de Blokhoeve in Nieuwegein werd zoals gebruikelijk een update gegeven van de dossiers waarop NApCo zich inzet. Behalve een overzicht van wat er op de verschillende dossiers zoal speelt, werd ook aandacht besteed aan het afscheid van bestuurslid Frank de Ligt. 

Na het formele ALV-deel was het tijd voor een presentatie van advocaten mr. Karik van Berloo en mr. Nina Amini Abyaneh van advocatenkantoor Eldermans-Geerts over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza): de stand van zaken en de impact voor apotheken.

Pauzeknop jaarverantwoording ontslaat apothekers niet van andere Wtza-verplichtingen

Er heerst nogal wat onduidelijkheid over de status van de verschillende verplichtingen vanuit de Wtza. Dat bleek ook uit alle vragen vanuit de ALV die advocaten mr. Karik van Berloo en mr. Nina Amini Abyaneh van advocatenkantoor Eldermans-Geerts gedurende de presentatie kregen. 

De pauzeknop voor het aanleveren van de jaarverantwoording betekent alleen uitstel voor bestaande zorgaanbieders. Voor alle zorgaanbieders die in of na 2022 gestart zijn geldt dit uitstel niet. 

Ook moeten openbaar apothekers nog steeds aan alle andere verplichtingen voldoen die voortvloeien uit de Wtza. 

In de ALV was daarbij vooral extra aandacht voor de verplichting van de vergunningaanvraag en voor het inrichten van een intern toezichthouder. Hoewel de minister in juli jl. een reactie toezegde op vragen en verzoeken van Kamerleden om de drempel hiervoor van te verhogen van 25 naar 50 zorgverleners was daarop ten tijde van de ALV nog geen reactie bekend. Inmiddels heeft zij in een brief aan de Kamer laten weten zich nog te beraden op dit verzoek maar neemt ze vooralsnog geen besluit tot verruiming. Dat betekent dat ook de verplichting van een intern toezichthouder bij 25 of meer zorgverleners blijft bestaan voor apothekers. 

Eldermans-Geerts heeft voor apothekers inmiddels twee duidelijke artikelen geschreven waarin u uitgebreid kunt teruglezen wat deze ontwikkelingen voor u betekenen. 


Terug naar overzicht