,

Apothekers nog steeds afgerekend op medische noodzaak 

Terug naar overzicht

Ook dit jaar krijgt NApCo nog steeds signalen dat openbaar apothekers contractueel, ofwel via preferentiegraad ofwel via kwaliteitsprofielen, kunnen worden afgerekend op ‘medische noodzaak’ recepten. 
Na de uitspraak van de Hoge Raad van juni 2021 zijn in de Leidraad Verantwoord Wisselen, afspraken gemaakt tussen vertegenwoordigers van patiënten, verzekeraars, voorschrijvers en apothekers (KNMP) over het wisselen van geneesmiddelen en de verantwoordelijkheid hierbij van arts en apotheker. In de Leidraad staat dat de voorschrijver verantwoordelijk is voor het vaststellen van medische noodzaak en de apotheker volgt, na de reguliere beoordeling op geschiktheid en medicatiebewaking, dit recept. In de Leidraad is vastgelegd dat de apotheker vervolgens niet hierop wordt afgerekend.
Ook vorig jaar hebben we al geconstateerd en aandacht gevraagd voor het feit dat apothekers toch nog steeds hierop worden afgerekend. 

Medeondertekenaar
Medeondertekenaar van de Leidraad Verantwoord Wisselen is de KNMP. Samen met de andere ondertekenende partijen is zij verantwoordelijk voor het monitoren op een correcte implementatie van de Leidraad. NApCo heeft grote zorgen over het feit dat de afspraken in de Leidraad niet correct worden nageleefd en heeft dat wederom bij de KNMP onder de aandacht gebracht. 
Dit geldt ook voor de afspraak dat middelen op de zogenaamde ‘rode lijst’ niet onder preferentiebeleid zouden moeten vallen. Middelen van de rode lijst zijn middelen waarover is afgesproken deze niet te wisselen, tenzij het (betreffende merk) medicijn (tijdelijk) door tekorten niet (meer) verkrijgbaar is in Nederland. 

(bericht eerder gepubliceerd op 6 september 2023)

Terug naar overzicht