Brede scoop op medicatieveiligheid in nieuwe Alliantie

Terug naar overzicht

Recent gaf Minister Bruins, ondermeer in aanwezigheid van Napco, de aftrap voor de Alliantie Medicatieveiligheid. Doel van deze Alliantie is om met alle partijen die een rol spelen in het medicatieproces samen te werken aan het optimaliseren van medicijngebruik, goede medicatieoverdracht en een verbeterde samenwerking tussen de verschillende disciplines. Deze brede aanpak moet leiden tot een beter gebruik van geneesmiddelen en een verhoging van de medicatieveiligheid.
Apothekers hebben een belangrijke rol bij het verbeteren van de medicatieveiligheid en kunnen hun meerwaarde daarin tonen. Napco is daarom ook reeds bij diverse werkgroepen en initiatieven, zoals bijvoorbeeld de herziening van de richtlijn medicatieoverdracht en deze Alliantie, betrokken. Bovendien speelt zij een actieve rol bij de ontwikkeling en implementatie van de nieuwe informatiestandaarden die cruciaal zijn voor de implementatie van de afspraken uit de nieuwe richtlijn.
Dat ook vanuit het Ministerie met de Alliantie voor een sector-overstijgende en meer geïntegreerde aanpak gekozen wordt juichen wij dan ook toe en willen we aan bijdragen.

Terug naar overzicht