,

CBG geneesmiddelenlijst “wisselen ongewenst” biedt weinig zekerheid

Terug naar overzicht

Het CBG heeft in opdracht van VWS een lijst geneesmiddelen opgesteld waarbij wisselen ongewenst is. De lijst geneesmiddelen is niet dwingend en creëert daardoor nog steeds onvoldoende houvast en zekerheid voor zowel patiënten als zorgverleners. De CBG-lijst geeft slechts aan dat het beter is de middelen niet te wisselen. Als er toch gewisseld wordt dient dit onder goede begeleiding en monitoring te gebeuren. De deur voor het voeren van preferentiebeleid op deze middelen, een belangrijke reden om te wisselen, blijft daardoor wagenwijd openstaan. Deze middelen blijven of kunnen dus onderdeel worden van de (niet onderhandelbare) contracten die verzekeraars aan openbare apothekers opleggen. Wij hebben onze zorgen hierover inmiddels kenbaar gemaakt bij het Ministerie. Zij geeft aan niet verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van de lijst maar wel hoop te hebben dat veldpartijen hierover afspraken kunnen maken. VWS is van mening dat zij in dat proces zelf niet meer dan een faciliterende rol kan spelen.

Terug naar overzicht