Extra aandacht SiRM-rapport in Bestuurlijk Overleg Openbare Farmacie

Terug naar overzicht

NApCo ziet in het SiRM rapport “Passende Farmaceutische Zorg” de basis voor de toekomstvisie van de openbare farmacie en vindt het belangrijk dat het onderwerp passende farmaceutische zorg aandacht krijgt. Daarom heeft NApCo-bestuurslid Evelyn Schuil-Vlassak, voordat ze deelnam aan de Ronde Tafel, het SiRM-rapport ‘Passende farmaceutische zorg’ ook gepresenteerd tijdens het Bestuurlijk Overleg Extramurale Farmacie op woensdag 8 februari in Utrecht. Het Bestuurlijk Overleg dat onder leiding van het ministerie van VWS plaatsvindt heeft onder meer de opdracht om vanuit het IZA verder uit te werken wat er nodig is om het apotheekteam in staat te stellen de huisarts te ontlasten. In samenwerking met de KNMP is het SiRM-rapport ook in het IZA-traject ingebracht.

Terug naar overzicht