Handhaving ijzeren voorraad zonder regeling randvoorwaarden

Terug naar overzicht

Om de geneesmiddeltekorten tegen te gaan, is besloten om een ijzeren voorraad in te stellen. Dit wordt ook wel de veiligheidsvoorraad genoemd.  Zowel voor de financiering van het aanleggen van deze voorraden als voor de investering die nodig is voor het creëren en beheren van de opslag zijn nog geen afspraken gemaakt. Ondanks deze onduidelijkheid, kondigt de IGJ haar handhavingskader al aan. Relevante veldpartijen zijn niet betrokken bij de invulling van dit handhavingskader, maar worden nu al geconfronteerd met controlebezoeken die gepaard gaan met forse administratieve lasten. Met partijen is bijvoorbeeld ook niet gekeken naar het hoogstnoodzakelijk assortiment waardoor spillage voor de hand ligt.

Terug naar overzicht