,

Grote zorgen over duiding Medische Noodzaak in contracten

Terug naar overzicht

De afspraken die april jl. in de Leidraad Verantwoord Wisselen zijn gemaakt worden nog steeds niet door alle partijen eenduidig geïnterpreteerd. Dat blijkt uit de afspraken die enkele verzekeraars aan apothekers (willen) opleggen.
De werkafspraken in de Leidraad hadden duidelijkheid moeten geven aan apotheker, patiënt, voorschrijver en zorgverzekeraar welke geneesmiddelen gewisseld kunnen worden en onder welke voorwaarden. De voorschrijver is verantwoordelijk voor het vaststellen van medische noodzaak. In de Leidraad is vastgelegd dat de apotheker hier niet op wordt afgerekend. Enkele verzekeraars komen dit laatste deel van de afspraak vooralsnog niet na.
Wij doen een beroep op de ondertekenaars van de Leidraad hier op zeer korte termijn aanvullende en sluitende afspraken over te maken. Wij zullen blijven monitoren of de contractering in lijn komt met de afspraken.

Terug naar overzicht