Herziene Richtlijn medicatieoverdracht als kwaliteitsstandaard in Register Zorginstituut ingeschreven

Terug naar overzicht

Na een intensief traject met veel betrokken partijen heeft het Zorginstituut de herziene Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten als nieuwe kwaliteitsstandaard ingeschreven in het Register. Het Register is de centrale plek voor informatie over kwaliteit van zorg in Nederland. De inschrijving is de eerste stap in het verbeteren van de overdracht van medicatiegegevens en daarmee in het verbeteren van de medicatieveiligheid. Op basis van een compleet en actueel medicatieoverzicht kan de openbare apotheker zorgen voor optimale farmaceutische zorg.
Aan de nieuwe kwaliteitsstandaard is ook een implementatieplan gekoppeld. De implementatie vergt ook nog een behoorlijke inspanning van de verschillende sectoren zelf maar ook in gezamenlijkheid.  De komende periode zullen daarin de nodige activiteiten in worden opgepakt.
Lees hier de volledige berichtgeving van het Zorginstituut (incl. alle relevante documenten)

Terug naar overzicht