Herziening Richtlijn Medicatieoverdracht

Terug naar overzicht

NAPCO is, als medeondertekenaar van de IGZ-richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten uit 2008, altijd nauw betrokken geweest bij de doorontwikkeling van deze richtlijn. We zien dat overdracht van medicatiegegevens essentieel is voor de openbare apotheker om zijn vak uit te kunnen oefenen en te kunnen bijdragen aan goed en veilig geneesmiddelengebruik.

Omdat de richtlijn oa als gevolg van het stagneren van een aantal noodzakelijke ontwikkelingen niet goed implementeerbaar en werkbaar bleek is een traject voor herziening opgestart. Met de Leidraad die als gevolg van dit traject in de loop van 2017 verscheen is een flinke verbeterslag gemaakt en is inhoudelijk een basis gelegd van waaruit nog vervolgstappen gezet moeten worden. Door NAPCO is aandacht gevraagd voor een aantal noodzakelijke randvoorwaarden.
Het verleden heeft geleerd dat ook met een breed gedragen richtlijn de implementatie ervan door het veld geen vanzelfsprekendheid is. Dat betekent dat een nieuwe richtlijn alleen succesvol zal zijn als dit gepaard gaat met een goed en gedragen implementatieplan met heldere tijdlijnen.
Voor een succesvolle implementatie is ook acceptatie van de uitgangspunten in de Leidraad door IGZ, en de bereidheid van IGZ om mee te bewegen met deze ontwikkelingen noodzakelijk.

Op dit moment, zijn we met gezamenlijke partijen, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter,  de vervolgstappen aan het zetten die er toe moeten leiden dat er begin 2019 een breed gedragen en praktisch implementeerbare richtlijn is die door het Zorginstituut in haar Kwaliteitsregister wordt opgenomen.

Terug naar overzicht