Samen tegen Corona

Terug naar overzicht

De coronacrisis nu het hoofd te bieden en tegelijkertijd continuïteit garanderen voor de langere termijn. Daar streven we naar in de onderhandelingen die we doen. Deze pandemie vraagt om een gezamenlijke aanpak, met en voor alle apothekers.

Wat doet NAPCO in deze periode?
• Deelname aan het Coronaberaad ‘beschikbaarheid geneesmiddelen’ onder leiding van VWS;
• Overleg met relevante partijen;
• Politieke lobby.

Deze onderwerpen zijn inmiddels geadresseerd:
o vergoeding hulpmiddelen en aanverwante artikelen voor de palliatieve behandeling van de patiënten thuis;
o adresseren van zorgen over tekorten;
o uitval apothekers/apotheekteams;
o extra kosten en investeringen zoals inrichting, bezorgen;
o zorgen over wegvallen reguliere zorg aan niet-Corona patiënten.

Aan ZN deden wij een schriftelijke oproep om op landelijk niveau maatregelen hiervoor te treffen. De brief leest u hier.

Wat kunt u betekenen?
Een gezamenlijke aanpak. Daar geloven we in. Als we samenwerken kunnen we éénduidig acteren. Helpt u mee?
• Meld tekorten bij Farmanco;
• Meld problemen met uitvoeringsinstanties en verzekeraars;
• Registreer extra kosten die u in deze periode moet maken of al heeft gemaakt;
• Houd ons op de hoogte van andere ontstane problematiek.

Meldingen of suggesties kunt u hier doen.

Verzoek uitstel ingrijpende maatregelen
Geen beleidswijzigingen voor de openbare farmacie in 2021. Ook dat zou helpen. Wij zijn van mening dat de huidige situatie alle tijd en aandacht vraagt om optimale zorg te leveren. Dat geeft weinig tot geen ruimte voor nieuwe beleidsontwikkelingen, eventuele onderhandelingen daarover en de implementatie ervan. Hoe we dat willen bereiken? We zijn in overleg met de NZa hierover. Gelukkig is de WGP inmiddels opgeschort. We hebben ook gevraagd om de voorgenomen wijzigingen met betrekking tot het GVS en het onderzoek naar een alternatieve bekostiging van de GDV tijdelijk stop te zetten.

Heeft u vragen?
U bereikt ons via T 06-27073977 of E [email protected] , of meld het via onderstaand formulier.

Terug naar overzicht