,

Kamerleden vragen om extra schriftelijke vragenronde over GVS

Terug naar overzicht

Het Kamerdebat over de herziening van het GVS  dat 9 juni jl. plaatsvond, heeft nog een vervolg gekregen. Kamerleden waren allerminst overtuigd door de antwoorden van de Minister waardoor om een extra schriftelijke vragenronde is verzocht. Ook hiervoor hebben we Kamerleden opnieuw van informatie voorzien. Veel fracties hebben van deze extra ronde gebruik gemaakt om aanvullende vragen te stellen. Het is nog onbekend wanneer de beantwoording van de Minister verwacht kan worden. Deze antwoorden kunnen mogelijk aanleiding zijn alsnog een motie in te dienen.

Wij houden vinger aan de pols en informeren u over de eventuele ontwikkelingen op dit dossier.

Terug naar overzicht