,

Modernisering GVS nu definitief van de baan; realisatie besparing via WGP en pakketmaatregel

Terug naar overzicht


In de voorjaarsnota heeft VWS kenbaar gemaakt definitief af te zien de voorgestelde modernisering van het GVS. NApCo heeft zich hier afgelopen jaren intensief voor ingespannen met name vanwege de negatieve effecten voor patiënten en ziet dit als het enige juiste besluit.

Met een aanpassing van de WGP en het voorgenomen besluit om op advies van het Zorginstituut codeïne niet langer (volledig) vanuit het basispakket te vergoeden is er ook financiële dekking gevonden voor ingeboekte besparing voor het GVS.

Zowel de aanpassing WGP als gedeeltelijke uitname uit het basispakket van codeïne zien we echter niet als wenselijke ontwikkelingen. De WGP aanpassing kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van juist een aantal goedkope middelen.

Op basis van de verwachting dat de prijsgroei vertraagd doorwerkt, wordt het kader voor 2024 met € 220 miljoen en voor 2025 met € 60 miljoen verlaagd. Ook is het kader met € 47 miljoen structureel verlaagd op basis van de lagere realisatie uit 2023. Met het oog op de huidige geneesmiddeltekorten waarbij oa. de lage prijzen een rol spelen lijkt dat geen verstandige ontwikkeling.

Het kader voor apotheekzorg omvat de verwachte uitgaven en is derhalve een raming. Deze raming kan omhoog worden bijgesteld als blijkt dat ontwikkelingen zich sterker voordoen dan verwacht, of naar beneden als het effect van ontwikkelingen zwakker is.

Terug naar overzicht