,

Napco neemt deel aan werkgroep “Verantwoord Wisselen”

Terug naar overzicht

Een groep van 14 patiëntenorganisaties publiceerde halverwege 2018 een rapport met een oproep om een einde te maken aan medicijnwisselingen bij bepaalde medicijnen en patiëntengroepen en voor andere middelen het aantal wisselingen zoveel mogelijk te beperken. Ook het al dan niet honoreren van Medische Noodzaak stelde zij in het rapport aan de orde. Minister Bruins heeft daarop eind oktober ’18 een bestuurlijk overleg over “Verantwoord Wisselen” georganiseerd.
Hoewel het wisselen van medicijnen onvermijdelijk is is de opdracht aan twee werkgroepen om te kijken hoe het aantal wisselingen beperkt kan worden en dat wanneer er gewisseld wordt dit op verantwoorde manier gebeurt.
De Handleiding geneesmiddelsubstitutie van de KNMP is uitgangspunt bij de besprekingen om een breed gedragen lijst van middelen vast te stellen waarbij het uiterst ongewenst is om te wisselen.
In de tweede werkgroep heeft de opdracht uitgangspunten te formuleren voor het wisselen van middelen die niet op bovengenoemde lijst voorkomen. Hierbij moeten afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld medische noodzaak , informatie en begeleiding.
NAPCO is vertegenwoordigd in deze tweede werkgroep. Een belangrijk uitgangspunt hierbij vinden wij dat verantwoordelijkheden en bevoegdheden gekoppeld worden en er sprake is van een fair systeem.

Doel is dat beide werkgroepen nog voor de zomer ’19 met een eindproduct komen.

Terug naar overzicht