Aanpak administratieve lasten

Terug naar overzicht

Aanpak administratieve lasten, programma (Ont)Regel de Zorg (ORDZ)

Hoge administratieve lasten zijn nog steeds een doorn in het oog van apothekers.
Het huidige kabinet heeft de aanpak van administratieve lasten in de zorg als speerpunt benoemd. In de periode van januari tot maart 2018 zijn voor zeven beroepsgroepen waaronder apothekers schrap- en verbetersessie gehouden met vertegenwoordigers van de verschillende beroepsgroepen.
Deze schrap- en verbetersessies zijn, met steun van het ministerie van VWS, georganiseerd in het kader van (Ont)Regel de Zorg, een initiatief van huisartsenactiegroep Het Roer Moet Om (HRMO) en de VvAA (ledenorganisatie voor ruim 120.000 zorgverleners).

Ook voor de openbare farmacie, waaraan NAPCO heeft bijgedragen, heeft dit geleid tot een prioriteitenlijst met schrappunten. Een onderwerp dat voor ons hoge prioriteit heeft, het inzichtelijk maken en de aanpak van de administratieve lasten als gevolg van het preferentiebeleid zoals bijvoorbeeld medische noodzaak , zal als sectoroverstijgend onderwerp apart worden belegd en vervolgd.
Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor de effecten van toekomstige, soms al voorziene, wet- en regelgeving nog. Bij voorkeur dient voorafgaand aan de implementatie een kritische toets op administratieve lasten gedaan te worden.

Terug naar overzicht