FMD budget nog niet direct beschikbaar gemaakt

Terug naar overzicht

Vanaf 9 februari 2019 is de Europese verordening van kracht. Vanaf dat moment moet elke verpakking van een receptplichtig geneesmiddel in Europa een uniek serienummer bevatten. Door middel van het scannen van deze code moet geverifieerd worden of het geen vervalste medicatie betreft.
De KNMP heeft een Business Impact Analyse laten opstellen waarin kostenramingen zijn opgenomen voor de invoering van de FMD in de openbare apotheek.
Het Ministerie van VWS heeft ook in haar begroting 2019 een bedrag van 57,1 miljoen euro per jaar als voor de uitvoering van deze verordening FMD gereserveerd. Zowel VWS als ZN zien echter verder geen rol voor zichzelf om meer concrete financiële afspraken hierover te maken. Deze afspraken moeten tussen contracteerpartijen onderling worden gemaakt. Financiering op basis van een kostenonderzoek lijkt daarvoor nu het meest haalbaar.

De KNMP adviseert desondanks wel de essentiële voorbereidingen treffen, zodat zij deze niet halsoverkop hoeven doen als duidelijkheid over de financiering verkregen is.
Het advies is wel aan te melden bij de NMVO, de partij die verantwoordelijk is voor het verificatiesysteem NMVS, maar nog géén contract te tekenen.
Barcodescanners in de apotheek kunnen ook gecheckt worden op geschiktheid voor de verificatie in het kader van de FMD door middel van een eenvoudige tool op de KNMP website.
Daarnaast zijn softwarehuizen en apotheekcollectieven bezig met het bouwen van de software, zodat aansluiting op het verificatiesysteem vanuit een koppeling in het AIS of de zorgschil mogelijk is.

Terug naar overzicht