Zorgen over implementatie FMD

Terug naar overzicht

Op dit moment ontvangt NAPCO veel signalen dat de invoering van FMD moeizaam verloopt. Wij delen uw zorgen en willen hierover in gesprek met de relevante partijen. Eerder deden wij bij de KNMP al een verzoek om vanaf het moment van invoering gestructureerd tijd, kosten en problematiek te inventariseren.

Sinds 9 februari jl. zijn apotheken verplicht de uit te geven medicatie te verifiëren op echtheid. Hiertoe wordt de 2D code op de verpakking gescand en getoetst in het Europese Systeem waar alle fabrikanten hun producten aanmelden.
In deze eerste weken na invoering worden veel praktische problemen ervaren. Er zijn veel “fout”-meldingen, het lezen van barcodes duurt lang en lukt lang niet altijd. Ook het tijdig opnieuw inbrengen van aangebroken verpakkingen wordt als struikelblok ervaren. Dit kost veel tijd en kosten en leidt tot frustratie.
Daarnaast wordt de druk om als apotheker de verantwoordelijkheid te hebben alert meldingen op juistheid in te schatten, om het wel of niet te melden aan IGJ, als onevenredig ervaren.

Oproep:
Meld ons uw top 3 problemen op [email protected] zodat wij uw ervaringen aan orde kunnen stellen om tot een oplossing te komen.

Terug naar overzicht