,

Intensivering en verbeterde samenwerking ICT dossier

Terug naar overzicht

De relevantie van een goede ICT ontwikkeling binnen de openbare farmacie is onomstreden. De noodzaak en urgentie om hier binnen onafzienbare tijd met gezamenlijke partijen stappen in te zetten is in juni jl.  opnieuw door Napco geadresseerd in een bestuurlijk overleg met de KNMP.

De erkenning voor de problematiek en de urgentie hebben er toe geleid dat in september jl. een brede adviescommissie Informatie Beleid (ACIB) tot stand is gekomen.  De adviescommissie staat onder leiding van KNMP met daarnaast een vertegenwoordiging vanuit NAPCO, NedAis en LOA. Naast een aantal actuele dossiers zoals Medicatieproces, Medmij en de herziening van de richtlijn medicatie-overdracht,  zal de commissie in gezamenlijkheid vorm gaan geven aan uitgangspunten voor verdere ontwikkelingen van visie en beleid.

Deze ontwikkelingen zijn noodzakelijk om de apothekers steeds beter te faciliteren bij hun rol in de medicatieveiligheid en het begeleiden van patiënten.

Terug naar overzicht