,

NZa monitort indexering tarieven en OVA gelden niet actief

Terug naar overzicht

De NZa heeft de prestatiebeschrijving extramurale farmacie 2024 ongewijzigd vastgesteld.
De beleidsregel en prestatiebeschrijvingbeschikkingen zijn hier na te lezen.

Op vragen van NApCo laat de NZa eveneens weten dat zij niet gaat monitoren of de door de NZa vastgestelde indexeringscijfers vertaald worden naar de tarieven. De NZa geeft aan geen oordeel te hebben over wat een passende afspraak is en vindt dat aan zorgverzekeraars én zorgaanbieders, en afhankelijk van verschillende factoren.
Aanvullend daarop geeft de NZa aan ook niet te zullen gaan monitoren op een vertaling van de OVA ruimte naar de tarieven voor de farmaceutische zorg. Dit ondanks het feit dat in het Integraal Zorgakkoord hierover afspraken zijn gemaakt en het daaropvolgende nieuwsbericht van de NZa.

Terug naar overzicht