,

Voorgenomen besluit NZa; geen abonnement GDV voor 2022

Terug naar overzicht

De discussie over de wens van verzekeraars om nog slechts via een abonnentstarief de GDV te bekostigen. NApCo staat daar nog steeds afwijzend tegenover en heeft hiervoor zowel in de inhoudelijke werkgroep als in de beleidsoverleggen argumenten, cijfers en informatie aangeleverd. De NZa is echter voornemens dit abonnementstarief voor 2023 in te voeren. Vooral de tijd voor de benodigde systeemaanpassingen zijn reden geweest dit nog niet voor 2022 voor te stellen. Definitieve besluitvorming door de NZa wordt in de loop van juni verwacht.

Terug naar overzicht