Vruchtbare werkbezoeken politici aan openbare apotheken.

Terug naar overzicht

  • Jacqueline van den Hil (VVD) brengt werkbezoek aan Zeeuwse Service Apotheek in Goes.
  • Service Apotheek Eelde-Paterswolde ontvangt BBB-delegatie.

Tijdens een werkbezoeken van VVD-kamerlid Jacqueline van den Hil en een BBB-delegatie aan verschillende Service-apotheken in het land zijn de diverse belangrijke thema’s voor de openbare farmacie besproken.

  • Openbaar apotheker essentieel onderdeel eerstelijnszorg

Voor patiënten is de openbaar apotheker, naast de huisarts, de meest geconsulteerde zorgverlener. Die rol en meerwaarde van de openbaar apotheker in de eerste lijn mag nog wel meer worden gezien en worden gewaardeerd. Dat vinden ook openbaar apothekers Serge van der Rijt en Trees van der Veen: “Openbare apothekers helpen mee om de zorg toegankelijk te houden op lokaal- en wijkniveau. Er is altijd nauwe samenwerking met de huisartsen en de wijkverpleging. Daardoor kunnen wij goede farmaceutische patiëntenzorg op maat geven. Wij kennen onze patiënten goed en hebben vaak een algemeen beeld van de gezondheid van de patiënt.”

Het belang van het behoud van de zelfstandig openbaar apotheker in de wijk sluit ook aan op de doelstellingen in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en het draagt bij aan Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Zowel van de Hill als de BBB delegatie erkennen het belang van het behoud en verstevigen van de positie van de apotheker in de lokale eerstelijns zorg.

  • Meer bevoegdheden openbaar apothekers

Inzichtelijk werd dat apothekers een belangrijke rol spelen bij het zoeken naar alternatieve geneesmiddelen wanneer het reguliere middel niet meer verkrijgbaar is. Dit is vaak maatwerk en betekent ook regelmatig dat een nieuw recept vereist is van de arts. Vaak zijn er hierover al praktische werkafspraken gemaakt tussen arts en de openbaar apotheker, maar het zou helpen wanneer de apotheker in die gevallen ook de wettelijke voorschrijfbevoegdheid zouden hebben zodat de openbaar apotheker zelf een nieuw recept kan uitschrijven. Dit zou ook de druk op de (huis-)artsenzorg enigszins beperken.

Een grotere en zelfstandige rol voor apothekers bij vaccineren wordt gezien als vanzelfsprekend. Op beide onderwerpen wordt gezamenlijk geconstateerd dat het buitenland al succesvol verder is en dat daarvan kan worden geleerd.

  • Werven en behouden personeel

Dat het door alle perikelen steeds lastiger is om personeel te werven en te behouden, is ook voor de politieke delegatie duidelijk. Het vertalen van de OVA-ruimte naar de tarieven en daarmee naar een adequate beloning is belangrijk maar lijkt moeilijk afdwingbaar.

Ook de CAO- en salarisverschillen met bijvoorbeeld het ziekenhuis zijn aanzienlijk. Geen wonder dus dat apothekersassistentes vaker overstappen naar de ziekenhuisapotheek als ze de kans krijgen.

  • Administratieve lasten

Ook de druk van de administratieve lasten (bijv. ZN-formulieren), het uitleggen van verzekeraarsbeleid en problemen zoals het geneesmiddelentekort dat soms tot agressie aan de balie leidt, leggen druk op de assistenten in de apotheek.Besproken wordt dat vanuit de WTZA met een jaarverantwoording en het inrichten van een toezichthoudend orgaan. Er zijn andere toezichthoudende instrumenten die hiervoor reeds ingezet worden.

Terug naar overzicht