, ,

Minister houdt voet bij stuk omtrent invoering WTZA

Terug naar overzicht

Advies om te wachten met aanleveren jaarverantwoording

De invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (WTZA) wordt, zoals eerder is gepland, doorgezet. Dit heeft minister Helder in haar brief van 7 maart jl. en in de beantwoording van schriftelijke vragen van verschillende politieke partijen in de Kamer laten weten. De wet wordt ingevoerd ondanks bezwaren van eerstelijnszorg-partijen. Minister Helder heeft slechts enige verruiming gegeven voor de aanlevertermijnen van de jaarverantwoording voor de eerste twee jaar.

De Eerstelijnscoalitie (ELC), bestaande uit de KNMP, KNMT, KNOV, LHV, LVVP, PPN**, NVM, NVvP en ONT, zijn al langere tijd met het Ministerie in gesprek over het gebrek aan draagvlak voor de invoering van de WTZA. Met name de extra administratieve lasten, de risico’s voor de privacy van zorgverleners het ontbreken van een overtuigend antwoord op nut en noodzaak zijn daarvan de oorzaak.

Wacht met aanleveren jaarverantwoording
Omdat de ELC ook de komende maanden zich nog actief blijft inzetten de Minister te overtuigen om tegemoet te komen aan de bezwaren is het advies vooralsnog te wachten met het aanleveren van de jaarverantwoording waarbij delen van de jaarrekening volledig gratis openbaar beschikbaar komt. Uiterlijke aanleverdatum hiervoor is 31 december 2023.

Wij zullen u uiteraard informeren over eventuele ontwikkelingen hierin.

Terug naar overzicht