, ,

Poortwachtersrol ook voor de openbaar apotheker in de eerste lijn

Terug naar overzicht

Het debat op 5 juli jongstleden met de vaste Kamercommissie voor VWS leidde tot veel vragen over herinrichten van de eerstelijnszorg en daarin de rol van verschillende beroepsgroepen. Ook werd gesproken over de onderwerpen preventie, innovatie & digitalisering en commercialisering van de zorg. 

Volgens minister Kuipers is de eerstelijnszorg de ruggengraat van ons zorgstelsel maar vraagt deze nu wel om versterking en andere organisatie. In de visie op de eerstelijnszorg die momenteel wordt ontwikkeld, is er vooral ook aandacht voor het bevorderen van de samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen. In het najaar van 2023 verschijnt een plan van aanpak over deze nieuwe visie. In die visie is een actieve rol weggelegd voor alle zorgdisciplines waarbij personele capaciteit optimaal wordt benut. Dat betekent, volgens de minister, ook een andere invulling van de poortwachtersfunctie en het regie-behandelaarschap. Afgelopen jaren is te veel vastgehouden aan één centrale poortwachter. Ook apothekers, (wijk-)verpleegkundigen, fysiotherapeuten gaan, naast de huisarts, een poortwachtersfunctie vervullen, aldus de minister. 

Door de toenemende behoefte aan farmaceutische zorg ziet hij echt een belangrijke meerwaarde in de versterking van de rol van apotheker 

Met het veld wordt hierover ook gesproken en er worden plannen gemaakt voor het verder ontwikkelen van de farmaceutische zorg. NApCo zit ook bij dit overleg en is actief betrokken. Daarnaast zitten vertegenwoordigers van patiënten, voorschrijvers en verzekeraars aan tafel.  

Met betrekking tot de financiering van de toekomstige farmaceutische zorg en de poortwachtersrol van de apotheker geeft hij ook aan dat waar deze ontwikkeling vraagt om een andere vorm van financiering hij daarnaar zal kijken. Kuipers zegt ook te verwachten dat verzekeraars passende farmaceutische zorg gaan inkopen die aansluit bij de behoefte van patiënten.

Terug naar overzicht