Werkgeverszaken voor openbaar apothekers

Terug naar overzicht

Karin Beuning, voorzitter van de Werkgeversvereniging Zelfstandig Openbaar Apothekers (WZOA, voorheen VZA), vertelde op de ALV meer over de actuele ontwikkelingen bij de WZOA. De WZOA is op weg naar meer zelfstandigheid, ten opzichte van de KNMP. Doel van het voorzitterschap van Beuning is om de zelfstandig openbaar apothekers, in hun rol als werkgever, een zelfbewuste, positieve positie geven in de kolom. Een positie die recht doet aan het aantal zelfstandig openbaar apothekers dat er nog steeds is. De zelfstandig openbaar apotheker moet een herkenbaar eigen profiel hebben als werkgever, die gezien en gevoeld wordt door zowel de apotheker zelf, als door zijn of haar werknemers. Een passende beloning, goede arbeidsomstandigheden, kwalitatief geschoold personeel en beschikbaarheid van personeel worden als kerntaken gezien van de WZOA.

Uiteraard was er ook aandacht voor de nieuwe CAO apothekers, die wordt beschouwd als een eerste stap in de innovatie van de collectieve arbeidsvoorwaarden. De WZOA streeft ernaar om de ingezette vernieuwing van arbeidsvoorwaarden de komende jaren voort te zetten

Terug naar overzicht