Eindelijk uitspraak: GDV-prestatie onrechtmatig

Terug naar overzicht

De NZa is door de rechter teruggefloten op haar besluit een abonnementstarief op te leggen voor de GDV-declaraties. Daarmee was het niet langer mogelijk andere declaratie-afspraken, zoals een tarief per middel in de GDV, af te spreken.

Met deze uitspraak wordt door de rechter bevestigd dat de NZa onzorgvuldig is geweest in haar onderbouwing. NApCo ging, net als KNMP en ASKA, bij de definitieve vaststelling van de nieuwe prestatiebeschrijving al in beroep. NZa wees deze bezwaren af. Wij hebben de KNMP dan ook openlijk gesteund om verder in beroep te gaan bij het CBb.  

We zijn minder gelukkig met het moment waarop de rechter deze uitspraak heeft gedaan. Deze veroorzaakt grote onzekerheid en grote onrust. Het contracteren voor 2024 was zo goed als afgerond. Teruggaan naar het oude systeem met bijbehorende tarieven levert heel veel extra werk op, voor openbaar apothekers én hun contracteerpartijen én de verzekeraars. Ook andere gevolgen zoals de BTW-afdrachten/belastingen en patiëntenfacturen zijn op dit moment nog niet te overzien. Vraag is óf en op welke termijn de apotheekinformatiesystemen aangepast kunnen worden en tegen welke kosten. Relevante partijen betrokken bij de contractering en software/ICT zijn nu in gesprek over mogelijke oplossingen. Eén van de redenen voor NApCo om vorig jaar de prestatiebeschrijving aan te vechten bij de NZa is dat we de ontwikkeling van de bekostiging van de GDV als onderdeel meegenomen zou moeten worden bij de verdere ontwikkeling van de gehele bekostiging. Dit gekoppeld aan een breed gedragen visie op de eerstelijns farmacie. Deze uitspraak geeft daartoe nu opnieuw de mogelijkheden.

Terug naar overzicht