Extra kosten en inkomstenderving door Covid-19? Compensatie is mogelijk!

Terug naar overzicht

De NZa heeft beleidsregels gepubliceerd voor compensatie tijdens de coronapandemie, o.a. op basis van input van NApCO. De belangrijkste informatie op een rij:
• ZN stelt een continuïteitsbijdrage beschikbaar van 86%, voor het verschil tussen gerealiseerde omzet en de normomzet (nader bepaald door Vektis).
• Bij inhaalzorg (omzet boven de norminzet) geldt een vergoeding van 45%.
• Deze aangepaste vergoeding voor inhaalzorg geldt voor maximaal 6 maanden na de laatste betaling van de continuïteitsbijdrage. De lagere vergoeding stopt indien de som van de eerder verstrekte continuïteitsbijdrage is bereikt. Ook voor andere sectoren liggen deze vergoedingen in dezelfde orde van grootte.
• Om in aanmerking te komen voor een continuïteitsbijdrage moeten apothekers afspraken maken met de zorgverzekeraars.
Wij hebben opgeroepen te komen tot een uniforme regelingen op meerdere fronten, die oproep is helaas afgewezen door ZN. De volledige reactie leest u hier  (reactie ZN B-20-5284 (1). Over de precieze invulling van de regeling voor de vergoeding van de meerkosten is nog geen duidelijkheid en moet voor de apothekers nog nader worden ingevuld. Hierover gaan we dan ook snel in overleg.

Terug naar overzicht