Update bekostiging GDV

Terug naar overzicht

Weet u het nog? In de zomer van 2019 besloot de NZa om de prestatiebeschrijving voor de bekostiging van de GDV voor 2020 niet te wijzigen. Mede op grond van argumenten die wij daarvoor aanvoerden. Onze mening? De huidige systematiek biedt voldoende ruimte om verschillende vormen van bekostiging af te spreken. Daarnaast is het belangrijk de samenhang tussen alle prestaties farmaceutische zorg in het oog te houden. Een eventuele aanpassing vraagt daarom om een meer integrale benadering van de bekostiging van de farmaceutische zorg.

Constructief overleg
De NZa heeft nu een werkgroep opgezet om uitgebreider inhoud en feiten van de GDV in te brengen en te bespreken. Op basis daarvan kunnen verschillende bekostigingsvormen worden getoetst. Inmiddels hebben we als werkgroep constructief overleg gevoerd. De komende periode gaat de NZa de diverse modellen toetsen. Daarna maakt de NZa een voorstel voor nadere bespreking en zal zij een definitief besluit moeten nemen ten behoeve van de contractering 2021.
Zijn er ontwikkelingen? Dan informeren wij u hierover

Terug naar overzicht