,

Beslissing op bezwaar GDV-bekostiging vertraagd

Terug naar overzicht

Op 14 april jl. heeft de hoorzitting over het bezwaarschrift dat NApCo tegen de nieuwe prestatiebeschrijving van de GDV had ingediend, plaatsgevonden. Deze nieuwe prestatiebeschrijving beschrijft dat nog slechts één tarief voor het geheel aan geneesmiddelen in de geïndividualiseerde distributievorm (GDV) gerekend mag worden In de tarieven kan alleen nog onderscheid worden gemaakt  naar de aflevertermijnen, dus 1, 2 of meer-wekelijks.

De NZa streefde ernaar een besluit te nemen op 31 mei jl. maar geeft aan daar toch nog meer tijd voor nodig te hebben.
Uiteraard informeren we u zodra  meer bekend is.

Terug naar overzicht