,

Contractering en regionalisering

Terug naar overzicht

Erik Mijnhardt, voorzitter van de Twentse Apothekers Organisatie (TUO-UA) vertelde tijdens de ALV van NApCo bevlogen over zijn initiatief om intensief samen te werken op regioniveau in Twente. In Twente heeft zich dit ontwikkeld tot een intensieve regionale samenwerking tussen apotheken en vele stakeholders, deels met regionale contractering. Mijnhardt noemt dit een toekomstbestendig model voor meer regio’s. ,,De tijd is er rijp voor. Eigenlijk is het zelfs nu of nooit.”

Volgens Mijnhardt is intensieve samenwerking een noodzakelijke ontwikkeling om in een multidisciplinair team rondom de patiënt ook een goede, bestendige positionering van de zelfstandig openbaar apotheker te realiseren. Hiermee kan tevens een verschuiving plaatsvinden naar meer tijd voor zorgtaken door de apotheek. Het leidt daarmee tot een nieuwe benadering van uitvoering, financiering en contratering van zorg.

Ook andere regio’s kunnen, met een goede regiovisie, inhoudelijke stappen zetten voor een dergelijke samenwerking. Diverse nota’s geven input, waaronder rapporten over regionalisering en de juiste zorg op de juiste plek.

In het verlengde hiervan is door Erik Mijnhardt, samen met APCON, de Friese Apothekers Organisatie, TAO en NApCo, het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een Landelijk Basiscontract aangevuld met een Regionaal Pluscontract. Hier wordt op dit moment nog volop aan gewerkt.

Een entiteit van en voor Regionale Farmaceutische Organisaties zou daarbij een belangrijke rol kunnen spelen.

Terug naar overzicht