,

Wat is uw mening over het inkoopbeleid 2021?

Terug naar overzicht

Het inkoopbeleid 2021 van de zorgverzekeraars is gepubliceerd.

Wij maken ons zorgen over het proces en de verplichting om het kennelijk niet nader onderhandelbare basiscontract eerst te moeten accepteren. Dat leidt tot nog minder gelijkwaardigheid tussen contracteerpartijen. Bent u het met ons eens dat de beroepsgroep zelf verantwoordelijk is voor het bepalen van de kwaliteit door middel van interne richtlijnen?
Wij willen graag stappen zetten. Want de verantwoordelijkheid voor kwaliteit weer primair bij de beroepsgroep te krijgen vraagt iets van zowel de beroepsgroep als de verzekeraars. U kunt ons daarbij helpen door uw mening, onderbouwing en suggesties te geven via  [email protected]. Uw mening helpt ons in onze aanpak. Alvast bedankt!

Terug naar overzicht